Het Belang van PGS15 in Opslag

Opslag van gevaarlijke stoffen is een delicaat proces dat strikte normen en voorschriften vereist om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. PGS15, oftewel de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen15, is in Nederland een leidende richtlijn die specifieke eisen stelt aan de opslag van gevaarlijke stoffen. In dit artikel verkennen we het belang van PGS15 in opslagfaciliteiten.

Wat is PGS15?

PGS15 is een reeks richtlijnen die zijn opgesteld door het Platform voor gevaarlijke stoffen. Het heeft tot doel duidelijke en uniforme voorschriften te bieden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op een breed scala aan opslagfaciliteiten, van magazijnen tot industriële opslagplaatsen.

Belangrijke Aspecten van PGS15

1. Veiligheid van Medewerkers

Een van de kernaspecten van PGS15 is het waarborgen van de veiligheid van medewerkers die betrokken zijn bij de opslagactiviteiten. Dit omvat richtlijnen voor de juiste opslagmethoden, beschermende uitrusting en noodprocedures.

2. Brandveiligheid

PGS15 legt specifieke eisen op voor brandveiligheid in opslagfaciliteiten. Dit omvat zaken als brandwerende scheidingen, brandblusvoorzieningen en nooduitgangen om de impact van een eventuele brand te minimaliseren.

3. Milieubescherming

Naast menselijke veiligheid richt PGS15 zich ook op milieubescherming. Het stelt voorschriften op voor het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging, waardoor schade aan het milieu wordt beperkt.

4. Compliance met Wet- en Regelgeving

Het volgen van PGS15 zorgt ervoor dat een opslagfaciliteit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. Dit is essentieel om boetes te voorkomen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen.

Conclusie

PGS15 is een onmisbare leidraad voor organisaties die gevaarlijke stoffen opslaan. Het naleven van deze richtlijnen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het waarborgt ook een hoog niveau van veiligheid en milieubewustzijn. Opslagfaciliteiten die PGS 15 serieus nemen, tonen hun betrokkenheid bij het creëren van een veilige werkomgeving en het minimaliseren van risico’s voor mens en milieu.

PGS15 advies

SafetyNet Consultants staat klaar om uw vragen over productopvang, vakscheiding, scheiding van stoffen en blussystemen te beantwoorden. Onze deskundige adviseurs bieden ondersteuning bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw, en spelen een directe rol bij de totstandkoming van PGS15. Of u nu bezig bent met het opzetten van een nieuwe faciliteit of uw bestaande opslagstructuur wilt optimaliseren, wij bieden praktisch advies om ervoor te zorgen dat uw opslag aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet. Neem vandaag nog contact met ons op voor helder en doeltreffend advies.

PGS15-advies

PGS15 Nieuwe Stijl en Omgevingswet laten nog even op zich wachten

Recent maakte de NEN bekend dat er een interim-versie van de PGS15 naar Brussel is gestuurd samen met de Omgevingswet. Een eis van de Europese Unie waarbij toetsing plaats vindt om te bepalen dat de wetgeving geen marktbeperkingen met zich mee brengen. Met het uitkomen van de interim-versie is duidelijk dat de PGS15 Nieuwe stijl nog even op zich laat wachten. Dat is overigens ook zo met de invoering van de Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat zoals verwacht niet op 1 januari 2021 in. Als reden wordt opgegeven dat het uitstel nodig is „mede gezien de veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus”. Echter was uitstel was al onvermijdelijk, omdat de belangrijkste software niet rond die tijd gereed zou zijn. Met een digitale infrastructuur die niet klaar is en ook niet op tijd getest zou zijn was het al raadselachtig hoe de lancering op tijd plaats zou hebben gevonden. Ook de PGS15 is nu als interimversie naar Brussel gestuurd met de Omgevingswet. De vorig jaar gepubliceerde PGS15 Nieuw stijl bleek niet op tijd gereed te kunnen zijn, waarna besloten werd om de PGS15:2016 versie Bal proof te maken en deze als interimversie in te sturen.

Ook op zoek naar PGS15 advies.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us