Circulaire lithium-ion batterijen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland bereidt een Circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen). Dit als voorbereiding op de toekomstige PGS37.

De circulaire gaat over:

  • de opslag van lithium-ion energiedragers in de vorm van cellen of batterijen,
  • de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Doel
Het doel van de circulaire is om adviezen te geven voor onder meer gemeenten, regionale omgevingsdiensten, en betrokken bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen die genomen kunnen worden om de veiligheid op plekken waar lithium-ion cellen, batterijen en EOSsen worden opgeslagen te verhogen.

Deze circulaire moet leiden tot:

  • Bewustwording van de risico’s die gaan over lithium-ion energiedragers;
  • Vergroting van de veiligheid rond opslag van lithium-ion energiedrager en gebruik van een EOS;
  • Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
  • Vergroting van de kennis over maatregelen voor de lithium-ion energiedragers;
  • Nieuwe regels bij het stallen van elektrische voertuigen in een showroom.

Onderstaande versie is een consultatieversie en zal hoogstwaarschijnlijk nog aangepast worden.

https://www.internetconsultatie.nl/lithium_ion_energiedragers/document/5563

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us